Súvisiace materiály

Štruktúra a vlastnosti amínov

Lekcia sa skladá z

Štruktúra amínov

Názvoslovie amínov

Alifatické amíny: fyzikálne vlastnosti

Alifatické amíny: vlastnosti zásad

Aromatické amíny

Kvartérne amóniové soli