Súvisiace materiály

Riešenie rovníc metódou pokusov a omylov. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Kedy sa používa aproximácia?

Výpočet hodnôt funkcie

Kedy existuje riešenie?

Metóda bisekcie

Použitie metódy bisekcie

Použitie metódy bisekcie

Kruhová zásobovacia nádrž

Hľadanie všetkých koreňov rovnice

Všetky korene rovnice

Riziko vynechania

Korene rovnice