Súvisiace materiály

Riešenie rovníc metódou pokusov a omylov. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Výpočet hodnôt funkcie

Kedy existuje riešenie?

Metóda bisekcie

Použitie metódy bisekcie

Nájdenie všetkých koreňov rovnice

Riziko vynechania