Súvisiace materiály

Výrazy a rovnice s neznámou

Lekcia sa skladá z

Písmená v algebraických výrazoch, vzorcoch, rovniciach a funkciách

Hodnota výrazu

Riešenie rovnice

Od vzorca k rovnici

Upravovanie vzorca

Od vzorca k funkcii a od funkcie k rovnici