Súvisiace materiály

Je to súčet alebo súčin?

Materiál patrí do

Rozklad na súčin (vynímaním pred zátvorku)