Súvisiace materiály

Rozklad na súčin (vynímaním pred zátvorku)

Lekcia sa skladá z

Súčet a súčin

Je to súčet alebo súčin?

Spoločný deliteľ

Rozkladanie algebraických výrazov na súčin

Dvojčlen ako spoločný deliteľ

Počítanie s obsahmi

Združovanie

Zložitejšie úlohy

Deliteľnosť