Súvisiace materiály

Kvadratická funkcia. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Tvar paraboly

Posunutie paraboly pozdĺž osi y

Posunutie paraboly pozdĺž osi x

Náčrt grafu kvadratickej funckie

Načrtnutie paraboly

Parabola z geometrického hľadiska