Súvisiace materiály

Riešenie rovníc obsahujúcich algebraické zlomky

Lekcia sa skladá z

Lomené výrazy

Zjednodušovanie lomených výrazov

Zjednodušovanie lomených výrazov - zložitejšie príklady

Násobenie a delenie lomených výrazov

Sčítanie a odčítanie lomených výrazov

Operácie s lomenými výrazmi vo fyzike

Riešenie rovníc s lomenými výrazmi