Súvisiace materiály

Antiseptiká a antibiotiká

Lekcia sa skladá z

Antiseptické činnosti

Definícia antisepsy

Účinok antibiotík na baktérie

Účinky antibiotík a ich medicínsky význam

Penicillium notatum

Sulfónamidy

Antibiotiká

Antibiotiká vylučované mikroorganizmami v živočíchoch

Antibiotiká v živej prírode

Objav Alexandra Fleminga

Alexander Fleming: penicilín a iné

Pred objavením antibiotík

Príčiny rezistencie

Rezistencia na antibiotiká

Gén rezistencie

Mechanizmus rezistencie na antibiotiká

Antibiotiká – druhá strana mince

Správne dávkovanie lieku

Nesprávne užívanie antibiotík

Obnova saprofytickej flóry po liečbe antibiotikami

Alternatívy antibiotík

Alternatívy antibiotík - každý má svojho nepriateľa