Súvisiace materiály

Bakteriálne ochorenia

Lekcia sa skladá z

Patogénna aktivita baktérií

Smrteľné exotoxíny

Patogénna aktivita baktérií

Patogénne baktérie

Rastová krivka baktérií

Ako rastú baktérie?

Rastová krivka baktérií

Ako rastú baktérie?

Kochove postuláty

Činnosť imunitného systému v boji proti bakteriálnym infekciám

Účinný penicilín

Úloha B lymfocytov

Úloha T lymfocytov

Infekcia - príznaky a liečba

Infekcia - príznaky a liečba

Sterilizácia

Dezinfekcia

Sterilizácia a dezinfekcia

Salmonella typhi

Infekcie tráviacej sústavy

Salmonelóza

Vibrio cholerae

Cholera - infekčné ochorenie

Cholera

Tuberkulóza

Tuberkulóza