Súvisiace materiály

Dedičnosť jedného znaku

Lekcia sa skladá z

Mendelove pokusy s rastlinami hrachu

Zákon dominancie

Výsledky pokusu Gregora Mendela

Monohybridná dedičnosť a princíp dominancie

Mendelov pokus

Chromozómy a alely

Dedičné faktory a alely

Mendelove zákony

Dedičnosť ochorenia

Fenotyp a genotyp

Genotyp a fenotyp

Kombinačný (Punnetov) štvorec

Kombinačný (Punnetov) štvorec

Huntingtonova chorea a cystická fibróza

Príklady monohybridnej dedičnosti genetických porúch

Genetické rodokmene