Súvisiace materiály

Dedičnosť jedného znaku

Lekcia sa skladá z

Monohybridná dedičnosť a princíp dominancie

Dedičné faktory a alely

Mendelove zákony

Genotyp a fenotyp

Použitie kombinačného (Punnetovho) štvorca

Príklady monohybridnej dedičnosti genetických porúch