Súvisiace materiály

Faktory ovplyvňujúce premenlivosť

Lekcia sa skladá z

Rozdiel medzi programom a jeho realizáciou

Dedičná variabilita: rekombinácia a mutácia

Rekombinácia - nové kombinácie génov

Mutácie a ich účinky

Fenotyp a genotyp

Nededičná varibilita - konečný fenotyp

Vplyv prostredia na dedičné a nededičné znaky