Súvisiace materiály

Dedičnosť podľa Mendela

Lekcia sa skladá z

Vzťah medzi genotypom a fenotypom

Genotyp a fenotyp

Vplyv potravy na farbu tukového tkaniva u králikov

Diploidné organizmy, chromozómy a gény

Alely a ich úloha

Gény a alely

Dominantné a recesívne znaky

Všeobecné zásady pri opisovaní alel

Úplná a neúplná dominancia

Meióza

Segregácia alel

Druhý Mendelov zákon - zákon o segregácii a kombinácii alel

Kríženie homozygotov

Kombinačný štvorec

Frekvencia výskytu fenotypov a genotypov

Testovacie kríženie

Voľná kombinácia alel

Hrach siaty

Tretí Mendelov zákon - zákon o voľnej kombinácii alel

Život Johanna Gregora Mendela