Súvisiace materiály

Dedičnosť podľa Mendela

Lekcia sa skladá z

Genotyp a fenotyp

Diploidné organizmy, chromozómy, gény a alely

Dominantné a recesívne znaky

Mendelov prvý a druhý zákon

Kombinačný (Punnettov) štvorec

Mendelov tretí zákon - zákon o voľnej kombinovateľnosti alel rôznych alelických párov