Súvisiace materiály

Dedičnosť dvoch alebo viacerých znakov

Lekcia sa skladá z

Monohybridná dedičnosť

Kodominancia - grošované sfarbenie koní

Kodominancia - kosáčiková anémia

Odchýlky od Mendelových zákonov o dedičnosti jedného znaku: kodominancia

Fenotypový efekt pri kodominancii

Mnohonásobné alely a ich dedičnosť

Genotypy krvných skupín

Mnohonásobné alely a dedičnosť krvných skupín človeka

Dedičnosť pri dihybridnom krížení

Dva páry rozdielnych znakov

Dihybridné kríženie a tretí Mendelov zákon

Siamské mačky

Interakcie v génovej expresii

Epistáza

Génová interakcia a expresia nových znakov