Materiál patrí do

Dedičnosť dvoch alebo viacerých znakov