Súvisiace materiály

Dedičnosť dvoch alebo viacerých znakov

Lekcia sa skladá z

Odchýlky od Mendelovych zákonov o dedičnosti jedného znaku: kodominancia

Mnohonásobné alely a dedičnosť krvných skupín človeka

Dihybridné kríženie a tretí Mendelov zákon

Epistáza

Génová interakcia a expresia nových znakov