Súvisiace materiály

Bunkové delenie – meióza (redukčné delenie)

Lekcia sa skladá z

Pojem meióza

Priebeh meiózy

Crossing-over - rekombinácia génov

Zmeny v stavbe chromozómov počas meiózy

Rozdiely medzi mitózou a meiózou

Meióza v ľudskom tele