Materiál patrí do

Bunkové delenie – meióza (redukčné delenie)