Súvisiace materiály

Bunkové delenie – meióza (redukčné delenie)

Lekcia sa skladá z

Objavenie meiózy

Pojem meióza

Význam meiózy

Meióza

Štádiá profázy I

Fázy prvého meiotického delenia

Fázy druhého meiotického delenia

Priebeh meiózy

Crossing-over počas profázy I

Crossing-over - rekombinácia génov

Rovnomerný a nerovnomerný crossing-over

Chromozómy počas meiózy

Zmeny v stavbe chromozómov počas meiózy

Mitóza a meióza - porovnanie

Mitóza a meióza

Rozdiely medzi mitózou a meiózou

Meióza u mužov a žien

Meióza a Mendelov zákon segregácie

Počet chromozómov

Meióza v ľudskom tele

Životný cyklus cicavca