Súvisiace materiály

Analytické skúšky v organickej chémii

Lekcia sa skladá z

Test horľavosti

Elementárna analýza

Testy horľavosti

Štruktúrny vzorec uhľovodíka

Horľavosť organických látok

Testovanie na alkény

Testovanie na halogénalkány

Testy na alkény a halogénalkány

Nielen alkény reagujú s brómovou vodou

Bradyho test

Ako rozoznať aldehydy od ketónov

Jodoformová reakcia

Testy na aldehydy a ketóny

Testovanie na prítomnosť hydroxylovej skupiny

Oxidácia dichrómanom draselným

Lucasovo činidlo

Testy na alkoholy

Testovanie na karboxylové kyseliny

Testovanie na estery, anhydridy kyselín a acylchloridy

Testovanie na amíny a aminokyseliny

Testy na karboxylové a amínové skupiny