Súvisiace materiály

Krv

Lekcia sa skladá z

Zložky krvi

Krvná plazma a jej funkcie

Erytrocyty - červené disky

Leukocyty - rôzne druhy buniek

Leukocyty - vždy pripravené bojovať

Trombocyty - záchranná jednotka

Prečo potrebujeme krv?