Súvisiace materiály

Krv

Lekcia sa skladá z

Zložky krvi

Zložky krvnej plazmy

Mikroskopická fotografia krvi

Krvná plazma a jej funkcie

Erytrocyty - červené disky

Slezina

Pečeň

Kostná dreň

Stavba červených krviniek

Model erytrocytu

Prenos dýchacích plynov

Prenos dýchacích plynov

Výmena plynov v pľúcach

Výmena plynov v tkanivách

Úloha hemoglobínu pri prenose dýchacích plynov

Biele krvinky

Biele krvinky

Model lymfocytu

Zneškodnenie cudzorodých častíc bielymi krvinkami

Leukocyty - vždy pripravené bojovať

Zložky imunitnej odpovede

Trombocyty

Priečny rez erytrocytom

Priečny rez trombocytom

Prečo potrebujeme krv?

Krvné bunky