Súvisiace materiály

Elektromagnetická sila

Lekcia sa skladá z

Elektromagnetická sila

Aký je smer elektromagnetickej sily?

Magnetická indukcia a prúd

Vzťah medzi elektromagnetickou silou a dĺžkou vodiča

Dva vodiče, ktorými prechádza prúd

Vzájomnosť pôsobenia

Uhol medzi vodičom a siločiarami