Súvisiace materiály

Elektromagnetická sila

Lekcia sa skladá z

Sila pôsobiaca v magnetickom poli

Elektromagnetická sila

Aký je smer elektromagnetickej sily?

Flemingovo pravidlo ľavej ruky

Aký je smer elektromagnetickej sily?

Magnetická indukcia a prúd

Magnetická indukcia a prúd

Vzťah medzi elektromagnetickou silou a dĺžkou vodiča

Vzťah medzi elektromagnetickou silou a dĺžkou vodiča

Uhol medzi vodičom a siločiarami

Uhol medzi vodičom a siločiarami magnetického poľa

Uhol medzi vodičom a siločiarami poľa

Dva vodiče, ktorými prechádza prúd

Dva vodiče, ktorými prechádza prúd

Vzájomné pôsobenie medzi vodičmi s prúdom

Vzájomné pôsobenie dvoch vodičov s prúdom

Vzájomnosť pôsobenia