Súvisiace materiály

Články a batérie

Lekcia sa skladá z

Zdroj napätia

Zdroj napätia

Stály zdroj napätia

Stály zdroj napätia

Stavba článku

Článková batéria

Článková batéria

Kapacita článku

Kapacita článku

Energia článku

Energia článku

Vybitie batérie. Akumulátory.

Vybitie batérie. Akumulátory.