Súvisiace materiály

Články a batérie

Lekcia sa skladá z

Zdroj napätia

Stály zdroj napätia

Fungovanie článku

Článková batéria

Kapacita článku

Energia článku

Vybitie batérie. Akumulátory.