Súvisiace materiály

Elektrický prúd v domácnosti

Lekcia sa skladá z

Batéria a elektrická sieť v domácnosti

Akumulátory

Nezávislosť elektrických spotrebičov v domácnosti

Ističe

Uzemnenie, nebezpečenstvá

Výkon zariadenia a návrh elektrickej siete v domácnosti

Trojfázový prúd