Súvisiace materiály

Priemyselné využitie baktérií

Lekcia sa skladá z

Organický odpad

Biologické ošetrovanie odpadových vôd

Biologické odstraňovanie zlúčenín dusíka a fosforu

Bioplyn a biopalivá

Výroba enzýmov

Biologické pracie prášky