Súvisiace materiály

Priemyselné využitie baktérií

Lekcia sa skladá z

Organický a anorganický odpad

Biologická úprava odpadových vôd

Metóda aktivovaného kalu

Biofiltračná metóda

Biologická úprava odpadových vôd

Prevádzka čističky odpadových vôd

Eutrofizácia

Odstraňovanie anorganických solí z odpadových vôd

Kolobeh dusíka v prírode

Biologické odstraňovanie zlúčenín dusíka a fosforu

Bioplyn

Bioplyn a biopalivá

Porovnanie hodnôt výhrevnosti

Získavanie bioplynu

Priemyselná výroba enzýmov

Výroba enzýmov

Uplatnenie enzýmov

Enzýmy v pracích práškoch

Vlastnosti enzýmov

Biologické pracie prášky

Ako pracujú enzýmy v pracích práškoch?