Súvisiace materiály

Transport molekúl cez biomembrány

Lekcia sa skladá z

Prenos cez membrány

Bunkové dýchanie

Tvorba ATP

Metabolizmus proteínov

Metabolizmus mastných kyselín

Vylúčenie odpadu

Prenos cez membrány

Výmena látok s vonkajším prostredím

Cytoplazmatická membrána

Difúzia cez cytoplazmatickú membránu

Stavba cytoplazmatickej membrány

Koncentrácie rozpustených látok

Teplota roztoku

Veľkosť častíc

Difúzia

Smer a rýchlosť osmózy

Osmóza

Osmóza

Osmóza

Difúzia

Difúzia

Difúzia a osmóza – pasívny prenos

Osmóza v živočíšnych bunkách

Osmóza v erytrocytoch

Erytrocyt v 3% roztoku NaCl

Erytrocyt v 0,3% NaCl

Prenos cez membrány

Osmóza v rastlinných bunkách

Osmóza v rastlinných bunkách

Aktívny prenos

Aktívny a pasívny prenos

Difúzia

Osmóza

Rozdiely medzi difúziou a osmózou