Súvisiace materiály

Prenos cez membrány

Lekcia sa skladá z

Difúzny jav

Difúzia

Pasívny prenos

Difúzia – zvýšenie alebo zníženie

Osmóza

Osmotický potenciál a osmotický tlak

Vodný potenciál, osmotický potenciál a osmotický tlak

Hypotonické, hypertonické a izotonické roztoky

Erytrocyt v hypertonickom, hypotonickom a izotonickom roztoku

Rastlinná bunka v hypertonickom, hypotonickom a izotonickom roztoku

Osmóza v rastlinných a živočíšnych bunkách

Hemolýza

Membránové transportné bielkoviny

Uľahčená difúzia a membránové trasportné bielkoviny

Homeostáza a aktívny prenos

Sodno-draselná pumpa

Charakteristika buniek vykonávajúcich aktívny prenos

Endocytóza a exocytóza

Iľja Mečnikov

Endocytóza, pinocytóza, fagocytóza a exocytóza

Osmóza v rastlinných a živočíšnych bunkách