Súvisiace materiály

Prenos cez membrány

Lekcia sa skladá z

Difúzia (Fickov prvý zákon)

Osmóza

Osmóza v rastlinných a živočíšnych bunkách

Uľahčená difúzia a membránové trasportné bielkoviny

Aktívny prenos

Endocytóza, pinocytóza, fagocytóza a exocytóza