Súvisiace materiály

Metabolické procesy v bunke

Lekcia sa skladá z

Katabolizmus a anabolizmus

Metabolizmus – štiepenie a syntéza

Anabolické reakcie

Katabolické reakcie

ATP – energetický zdroj bunky

Model molekuly ATPázy

ATP

Priebeh reakcie pri meniacich sa podmienkach prostredia

Rýchlosť reakcie

Aktivačná energia

Energia reakcie

Teplota reakcie

Ako prebieha reakcia v prítomnosti enzýmu

Komplex enzým-substrát

Enzýmy

Apoenzým

Aktívne miesto

Koenzým

Regulačná oblasť

Enzýmy a substráty

Špecifickosť enzýmov

Nevhodné substráty

Vitamíny v ľudskom tele

Inhibítory

Inhibícia

Aktivita enzýmu a podmienky prostredia

Triedy enzýmov