Materiál patrí do

Vplyv teploty a katalyzátora na rýchlosti reakcií