Súvisiace materiály

Vplyv teploty a katalyzátora na rýchlosti reakcií

Lekcia sa skladá z

Faktory, ktoré ovplyvňujú reakčnú rýchlosť

Reakcia tiosíranu sodného s kyselinou chlorovodíkovou

Molekuly dusíka

Kinetická energia molekúl

Maxwell–Boltzmannova distribúcia molekulovej energie

Prečo teplota ovplyvňuje reakčnú rýchlosť?

Maxwell–Boltzmannova distribúcia

Kontrolovanie teploty reakcie

Maxwell–Boltzmannove distribučné krivky

Teplota reakcie

Ako fungujú katalyzátory

Katalýza

Ako fungujú katalyzátory?

Kovy ako katalyzátory

Inhibítory – negatívne katalyzátory

Katalyzátory a inhibítory

Použitie inhibítorov