Súvisiace materiály

Enzýmy ako biokatalyzátory

Lekcia sa skladá z

Enzýmy - chemické regulátory reakcií

Komplex enzým-substrát

Zníženie aktivačnej energie

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť reakcií katalyzovaných enzýmom

Regulácia syntézy enzymatických bielkovín

Kompetitívna a nekompetitívna inhibícia enzýmov

Inhibícia konečným produktom

Triedy enzýmov