Súvisiace materiály

Enzýmy ako biokatalyzátory

Lekcia sa skladá z

Enzýmy – chemické regulátory reakcií

Enzýmy sú podstatné pre život

Enzýmy - jednoduché bielkoviny, zložené bielkoviny a ribozómy

Enzýmy

Ako účinkujú enzýmy

Aktívne miesto enzýmu

Komplex enzým-substrát

Reakcia katalyzovaná enzýmom

Funkcia koenzýmov

Ako účinkujú enzýmy

Zníženie aktivačnej energie

Rýchlosť enzymatických reakcií

Teplota a pH

Rýchlosť reakcie a koncentrácia substrátu

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť reakcií katalyzovaných enzýmom

Vývin kvasiniek

Regulácia syntézy enzymatických bielkovín

Proenzýmy

Nekompetitívna inhibícia

Kompetitívna inhibícia

Regulácia syntézy enzymatických proteínov

Inhibícia spätnej väzby

Inhibícia konečným produktom

Klasifikácia enzýmov

Triedy enzýmov

Oxidoreduktáza

Transferáza

Hydroláza

Lyáza

Izomeráza

Ligáza

Triedy enzýmov