Súvisiace materiály

Klíčenie semena a rast rastliny

Lekcia sa skladá z

Vývinové štádiá semenných rastlín

Časti semena a ich úlohy

Chemické zloženie zásobných látok v rôznych semenách

Klíčenie semena a vývin vegetatívnych orgánov

Typy klíčenia semena

Faktory prostredia potrebné pre klíčenie