Súvisiace materiály

Klíčenie semena a rast rastliny

Lekcia sa skladá z

Vývin semenných rastlín

Vývinové štádiá semenných rastlín

Časti semena a ich úlohy

Semená semenných rastlín

Časti semien

Jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny

Chemické zloženie zásobných látok v rôznych semenách

Chemické zloženie zásobných látok v semenách vybraných rastlín

Vývin vegetatívnych orgánov

Klíčenie semena

Epigeické klíčenie

Hypogeické klíčenie

Typy klíčenia semena

Rastliny, ktoré klíčia epigeicky

Rastliny, ktoré klíčia hypogeicky

Faktory prostredia a ich pôsobenie na klíčenie semena

Vlastnosti pôdy

Teplota, pri ktorej klíčia rôzne rastliny