Súvisiace materiály

Zrážková teória

Lekcia sa skladá z

Zrážka častíc

Zrážka častíc

Rozklad jodovodíka

Nie všetky zrážky sú účinné

Vzájomná orientácia zrážajúcich sa molekúl

Kinetická energia zrážajúcich sa molekúl

Reakcia, ktorá prebieha v plynnej zmesi molekúl AB a CD

Graf potenciálnej energie chemickej reakcie

Priebeh reakcie

Analýza energetického profilu chemických reakcií

Oxidácia oxidu dusnatého ozónom

Oxidácia oxidu dusnatého molekulárnym kyslíkom

Reakčné mechanizmy

Izomerizácia cis-but-2-énu

Zrážky nie sú vo všetkých reakciách

Kaprolaktám a Nylon 6