Súvisiace materiály

Zrážková teória

Lekcia sa skladá z

Zrážka častíc

Nie všetky zrážky sú účinné

Účinné zrážky

Grafy potenciálnej energie chemických reakcií

Reakčné mechanizmy

Zrážky nie sú vo všetkých reakciách