Súvisiace materiály

Fyziológia pohlavnej sústavy človeka

Lekcia sa skladá z

Histológia semenníka

Spermatogenéza

Stavba a pohyb spermie

Stavba a činnosť ženskej rozmnožovacej sústavy

Histológia vaječníka

Oogenéza

Stavba vajíčka

Stavba a činnosť mužskej rozmnožovacej sústavy