Súvisiace materiály

Fyziológia pohlavnej sústavy človeka

Lekcia sa skladá z

Typy rozmnožovania

Jednovaječné dvojčatá

Mužská rozmnožovacia sústava

Stavba mužskej rozmnožovacej sústavy

Činnosť mužskej rozmnožovacej sústavy

Predstojnica

Miešok

Semenné mechúriky

Nadsemenník

Semenník

Penis

Semenovod

Stavba a funkcia semenníka

Histológia semenníka

Spermatogenéza

Spermatogónie

Prvotné spermatocyty

Druhotné spermatocyty

Spermatídy

Spermie

Hormonálne riadenie spermatogenézy

Stavba a pohyb spermií

Spermia

Životnosť spermií

Stavba a činnosť ženskej rozmnožovacej sústavy

Orgány ženskej rozmnožovacej sústavy

Ženské pohlavné orgány

Stavba a činnosť vaječníkov

Histológia vaječníka

Činnosť vaječníka

Oogenéza

Štádiá oogenézy

Počet vajíčok

Stavba vajíčka

Vajíčko