Súvisiace materiály

Pojem ochorenie

Lekcia sa skladá z

Rôzne typy chorôb

Infekčné choroby - spôsoby prenosu

Parazitické choroby

Genetické choroby

Environmentálne choroby

Autoimunitné choroby