Súvisiace materiály

Pojem ochorenie

Lekcia sa skladá z

Klasifikácia chorôb

Rôzne typy chorôb

Príklady infekčných chorôb

Prenos infekčných chorôb

Endemické, epidemické a pandemické choroby

Infekčné choroby – spôsoby prenosu

Španielska chrípka

Typy parazitov

Kliešť obyčajný – sací ústny orgán

Bežné parazitické choroby

Parazitické choroby

Filariáza

Príčiny genetických chorôb

Genetické choroby

Charakteristika genetických chorôb

Environmentálne choroby

Environmentálne faktory, ktoré spôsobujú choroby – širšie prostredie

Environmentálne faktory, ktoré spôsobujú choroby – osobné prostredie

Faktory environmentálnych chorôb

Imunitná odpoveď

Príklady autoimunitných chorôb

Autoimunitné choroby