Súvisiace materiály

Oko

Lekcia sa skladá z

Stavba oka

Zrenica

Akomodácia oka

Poruchy videnia

Okuliare

Sietnica

Videnie oboma očami