Súvisiace materiály

Účinnosť a hospodárnosť

Lekcia sa skladá z

Tepelné straty

Ako znižovať straty

Tepelné straty spôsobené tvarom domu a veľkosťou okien

Ochrana domu pred tepelnými stratami

Teplo z vnútra Zeme

Teplo zo Slnka

Ventilácia a využitie odpadového tepla