Súvisiace materiály

Účinnosť a hospodárnosť

Lekcia sa skladá z

Tepelná vodivosť, prúdenie tepla, žiarenie

Tepelné straty

Ako udržať teplo?

Ako znižovať straty

Tepelné straty spôsobené tvarom domu a veľkosťou okien

Tepelné straty spôsobené tvarom domu a veľkosťou okien

Ochrana domu pred tepelnými stratami

Ochrana domu pred tepelnými stratami

Vykurovanie

Teplo z vnútra Zeme

Teplo zo Slnka

Teplo zo Slnka

Ventilácia

Ventilácia a využitie odpadového tepla